De correcte terminologie

Een technisch correcte vertaling van IT-documenten, handleidingen, websites of brochures in het Duits is mijn dagelijks werk. Voor het onderzoek naar vaktermen maak ik gebruik van de expertise van mijn collega’s en talrijke onlinebronnen; in geval van twijfel vraag ik ook de klant of de auteur van een tekst.

De juiste toon

Ik druk me graag duidelijk en begrijpelijk uit in zinnen die niet onnodig lang zijn. Technische handleidingen moeten inhoudelijk correct en ondubbelzinnig worden geformuleerd, veiligheidsinstructies moeten voldoen aan de EU-vereisten en bij de lokalisatie van software moet rekening worden gehouden met vele andere zaken, zoals de context of de lengte van de tekst.

Bij reclamebrochures of websites staat de stijl op de voorgrond. Beknopte slogans, woordspelingen en teksten die de lezer overtuigen hebben meer tijd en creativiteit nodig.

De finishing touch

Naast de onvoorwaardelijke inachtneming van de afgesproken leveringstermijn heb ik sinds het begin van mijn werkzaamheden nog een ander principe: Ik lees elke vertaling ten minste één keer in gedrukte vorm. Het werken met papier en potlood, zonder scherm, geeft me een ander, beter zicht op fouten en stilistische aanpassingen.

Voor absolute betrouwbaarheid bij kritische vertalingen of voor een verdere stilistische finishing touch, bijvoorbeeld bij teksten voor een groter publiek of juridische teksten, bied ik het zogenaamde vier-ogen-principe aan. De vertaling wordt dan nog eens door een betrouwbare collega uit mijn netwerk gecontroleerd op eventuele fouten en de juiste stijl.